Ubuntu wallpaper
AnnerSH v0.01
Huidige tijd is 2021-07-25T10:25:06.248Z
Type 'help' om beschikbare commando's te zien

user@annervisser.nl:~$ help

Type een commando of klik op een <link> om een commando uit te voeren.

Beschikbare commando's:

user@annervisser.nl:~$